Handskrift 26. Fotografier från Ångermanland

Sollefteå. Nya bron.

Mapp innehållande 9 st osignerade originalfotografier (29x20 cm) monterade på papp (44x31 cm) med landskapsmotiv från Ångermanland.

Fotografierna som bör vara från 1880-talet är en gåva till Henrik och Augusta Broman på deras silverbröllopsdag. Följande text finns på mappen "Minne af vänner i Norrland till Henrik & Augusta Broman på deras silfverbröllopsdag".

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1997-11-28

Förteckning