Handskrift 27. Författaren Erland Flemmings arkiv (1928-2013)

Erland Flemming föddes 1928 i Stensele. Han utbildade sig till folkskollärare och arbetade under många år som lärare och skolbibliotekarie i Storuman. Efter sin pensionering flyttade han till Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik där han bodde fram till sin död 2013.
Erland Flemming var vid sidan om sin lärargärning även verksam som författare. Sedan slutet av 1940-talet hade han skrivit lyrik och ingick på 1950-talet i kretsen kring det nystartade Norrländska författarsällskapet. Den första egna diktsamlingen – Sediment – blev publicerad 1987. Totalt blev det fem egna diktsamlingar publicerade mellan åren 1987 -2012. Flemming var även författare och illustratör till några läroböcker och medverkade med artiklar i olika tidskrifter och årsböcker.