Handskrift 28. Handlingar rörande Labangymnastik (1970-1993)

Bild. Handskrift 28

Labangymnastiken skapades av Rudolf Laban, född i Bratislava Tjeckoslovakien och verksam som koreograf vid Berliner Opera på 1930-talet. På grund av judeförföljelserna tvingades han emigrera till England där han gjorde sig känd som inspirationskälla för lärare inom dansens område.

Labangymnastikens teorier går ut på att få eleverna att lära känna sig själva, sin kropp, sin omgivning, andra elever, de redskap och annat material som finns i gymnastiksalen och lära känna rörelser, t ex till musik.

Förteckning