Handskrift 3. Kyrkoherde Gustaf Westerlunds arkiv (1801-1866)

Forskningsmaterial samlat av Arne Nordberg

Samlingen (1 volym) har tillhört Fil dr Arne Nordberg och innehåller excerpter och kopior ur olika arkiv och tryckta skrifter som behandlar kyrkoherdens i Jokkmokk Gustaf Westerlund liv och verksamhet.

Förutom kopiorna finns även ett delvis opublicerat manuskript om Westerlund författat av Nordberg. En kortare brevväxling med Britt Lindblad, ättling till Gustaf Westerlund ingår också.

Släkten Westerlund har bildat en släktförening, Gustaf Westerlunds stiftelse. Släktarkivet förvaras i landsarkivet i Härnösand (Enskilt arkiv A:lll).

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1992-12-08