Brev, kassaböcker, fastighetshandlingar m.m.

Medlemsböcker, Sjuk- och begravningskassor  1905-1935

Brevkopieböcker 1920-1923, 1929-1931

Kassaböcker, kvittensblock  1925, odat

Fastighetshandlingar Gideåberg 1 m.fl.  1888-1945

Diverse avskrifter:
Bouppteckning Mathias Åberg 1908
Utdrag Kommunalstämma Edsele 1913

Tryckta årsberättelser:
Sveriges Kronojägareförbund 1926-1927
Föreningen Kvinnliga Missionsarbetare 1926

Tidningsklipp, diverse  1930-tal, odat

Kopia av Kungl. Maj:ts proposition nr 231, 1933 ang. bl.a. Domänverkets beviljande av pension för Per Anton Åberg

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
31:2

Innehåll i volym 31:2