Handskrift 32. Läroverksadjunkt Johan Nordlanders arkiv (1853-1934)

Foto ur Sv. Biografiskt Lexikon

Johan Nordlander räknas som en av de stora norrlandsforskarna med en mängd utgivna publikationer om norrländsk historia, språk- och folklivsforskning.

Johan Nordlander var född år 1853 i Multrå, Ångermanland. Han tog studenten i Härnösand och sedan en fil.kand. examen vid Uppsala universitet 1880. Nordlander bosatte sig i Stockholm där han kom att arbeta som läroverksadjunkt, först vid Norra latin och sedan Södra latin. Vid sidan om sitt lärarjobb bedrev han intensiv arkivforskning och gjorde uppteckningsresor i norra Sverige. Han fick en stor del av sin forskning publicerad under sin livstid. Johan Nordlander avled i Stockholm 1934.

Arkivet efter Johan Nordlander innehåller 3 arkivvolymer handlingar som främst består av diverse anteckningar och brev från hans forskning. Anteckningarna består till stor del av avskrifter ur arkiv och andra samlingar. Arkivmaterialet är en gåva av Mikael Nordlander, barnbarn till Johan Nordlander. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

För mer information om Johan Nordlander och hans arbete se Johan Nordlander sällskapets hemsida: www.johannordlandersallskapet.se