Handskrift 34. Föreläsningsanteckningar efter professor Albert Holmgren (1824-1905)

Ur anteckningarna.

Collegium i Fysiken efter Docenten Mag. Holmgrens Föreläsning. Upsala V.T. 1854.
Tillhö[r]it Edw[ard] Waldenström. 72+48 s. 1854.