Handskrift 35. Föreläsningsanteckningar efter professor Axel Hägerström (1868-1939)

35 a) Anteckningar i Praktisk Filosofi efter Docent Hägerströms diktamen. [förda av] Olof Wibelius. 58 s. u.å.

35 b) Anteckningar till praktisk fil[osofi]. Docenten Hägerström våren 1905. Anteckningar gjorda av Bero Zenzén. 84 s.