Handskrift 39. Manuskript och föreläsningsanteckningar efter professor Pehr von Afzelius (1760-1843)

Bild. Handskrift 39

Morbi Infantum

Manuskript om barnsjukdomar (Morbi Infantum) och föreläsningsanteckningar efter läkaren och professorn Pehr von Afzelius (1760-1843).

Pehr von Afzelius var verksam som professor i medicin vid Uppsala universitet från 1801 och ledamot i Vetenskapsakademien från 1804.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2013-02-14

Förteckning