Digitaliserat material

Handskrift 40A. Komminister Johan Anders Linders arkiv (1783-1877)

Manuskript och egna verk
Musikaliska verk: Musikaliska verk ,
Ritningar: Kyrkobyggnader
Ritningar: Inredningsdetaljer till kyrkor
Ritningar: Profana byggnader
Ritningar: Inredningar, byggnadsdetaljer, ornament m m
Ritningar: Möbler, inredningsdetaljer
Teckningar: Vyer från Västerbotten
Teckningar: Vyer från Jämtland, Ångermanland och Medelpad bl a
Teckningar: Porträtt, porträttprofiler samt skisser till sådana
Teckningar: Skisser till porträttprofiler ,
Korrespondens
Brev ordnade alfabetiskt efter brevskrivare: Ah - Br och brevkoncept
Brev ordnade alfabetiskt efter brevskrivare: Bu - K
Brev ordnade alfabetiskt efter brevskrivare: L - M
Brev ordnade alfabetiskt efter brevskrivare: N - Ö och förnamn B - R.
Övrigt
Handlingar av delvis okänd och blandad proveniens: Ritningar till veranda, kiosk och pavillon att uppföras på Säfwar Herregård