Digitaliserat material

Handskrift 40E. Kommissionslantmätare Johan Albert Linders arkiv (1816-1878)

Egna verk
Ritningar: Kokhus å Gumboda mötesplats
Ritningar: Diverse ritningar
Teckningar: Porträtt