Handskrift 40A. Komminister Johan Anders Linders arkiv (1783-1877)

Bild. Handskrift 40A

Johan Anders Linder föddes 1783 i ett soldattorp i Rickleå, Västerbotten. Han blev tidigt faderlös och kom att växa upp med sin mor, vars högsta önskan var att Johan Anders skulle bli präst. En önskan som uppfylldes när sonen efter studier i Uppsala prästvigdes 1809.

Sin första fasta prästtjänst fick J.A. Linder som kapellpredikant i Norsjö 1811. Första hustrun Charlotte avled 1813. Giftermål nr 2  ingicks 1814 med Fredrika Christina Fant och tillsammans med henne fick han fem barn.
I Norsjö blev han kvar som kapellpredikant fram till 1823 då familjen Linder flyttade till Umeå. Här kom Johan Anders att arbeta som komminister och senare vicepastor vid Umeå landsförsamling. I Umeå deltog Linder med fru i stadens kultur- och sällskapsliv och var under många år engagerade i stadens musik- och teaterliv. J.A. Linder anlitades även som arkitekt och byggmästare. Han intresserade sig för dialekter, gjorde uppteckningar, författade artiklar och skrifter samt målade porträtt och vyer.

Johan Anders Linder avled 93 år gammal på nyårsdagen 1877.