40A: Korrespondens

Breven finns även i avskrift utförd av Nordiska museets skrivcentral i Hoting (Se Linder Avskrifter av korrespondens vol 1 - 8)