Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787-1840)

Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra hustru. Hon var dotter till prosten och kyrkoherden Georg Michael Fant i Västerlövsta och Enånger. Fanny och Johan Anders Linder lärde känna varandra under Linders studietid i Uppsala 1808-1809. I maj 1814 gifte de sig i Uppsala. En månad senare påbörjades den långa resan till Norsjö i Västerbotten där Linder hade tjänst som kapellpredikant. 1823 flyttar familjen till Umeå där Linder fått tjänst som komminister.

Fredrica Christina Linder hade stora litterära talanger och skrev poesi och teaterstycken. Hon var även musikalisk och komponerade musik. En del av hennes texter blev sedermera tryckta och utgivna postumt. Tillsammans med J. A. Linder fick hon fem barn. Hon avled i Umeå 1840 efter en tids sjukdom. I arkivet efter Fredrica Christina Linder finns manuskript till hennes dikter, musik- och teaterstycken. Här återfinns även flera volymer korrespondens.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1996-11-11