Övrigt

Genealogiska anteckningar om släkten Fant u å
Utdrag ur Genealogia Sursiliana 1850
Tillkännagivanden av dödsfall , tacksägelser, verser vid gravar avseende Fredrica Christinas far, mor, bröder och andra släktingar 1784 - 1851 spridda år, u å
Skiss över gravvården på Fredrica Christina Linders grav u å
Predikningar hållna i Uppsala 1815 av Georg Fredrik Fant (Fredrica Christina Linders broder) och Källström

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
40D:7

Innehåll i volym 40D:7