Handskrift 40E. Kommissionslantmätare Johan Albert Linders arkiv (1816-1878)

Bild. Handskrift 40E

Johan Albert Linder var komminister Johan Anders och Fredrica Linders äldste son. Född i Norsjö 1816. Han utbildade sig till lantmätare, sedermera även till officer. Han gifte sig 1846 med Sofia Catharina Burman och paret bosatte sig i Baggböle. Paret får fem barn.

Arkivet består av handlingar från Linders verksamhet som lantmätare och militär. Här finns även  ritningar, teckningar, korrespondens och andra personliga handlingar.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1996-11-11