Handlingar avseende lantmäteriverksamheten mm

Afvittringsminnen 1872, handlingar om skattläggningen i Västerbotten u å, upplysningar ang inkvartering under förrättningar u å
Avskrift av yttrande avs besvärsskrivelse till Kungl Maj:t och kammarkollegiet ang skyldighet att barka såg-och byggnadstimmer som flottas utefter Umeälven och Vindelälven 1876
Inbjudan till sexa 1876
Ang brandstod 1859
Ingår i vol 40E:2

Se även almanackor ingående bland Personliga handlingar i vol 40E:2

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
40E:2

Innehåll i volym 40E:2

Personliga handlingar

Handlingar rörande Johan Albert Linders verksamhet

Övrigt