Handskrift 40F. Docent Theodor Linders arkiv (1818-1854)

Bild. Handskrift 40F

Theodor Linder, docent vid Uppsala
universitet. Självporträtt, blyerts u å

Theodor Linder föddes i Norsjö 1818, andre son till komminister Johan Anders och Fredrica Linder. Theodor tog studentexamen i Uppsala med högsta betyg i latin och grekiska. Han fortsatte sedan med språkstudier vid Uppsala universitet där han disputerade 1850. Linder utnämndes senare till docent i grekiska vid Uppsala universitet.  Theodor Linder avled endast 36 år gammal efter en olyckshändelse 1854.

Theodor Linders arkiv innehåller korrespondens, manuskript, teckningar och handlingar från studietiden.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1996-11-11