Handskrift 40G. Herlog Linders arkiv (1820-1837)

Bild. Handskrift 40G

Herlog Linder var son till komminister J.A. Linder och hans hustru Fredrica Linder. Herlog Linder hann bara bli 17 år då han tragiskt omkom under en simtur i havet sommaren 1837. I det Linderska familjearkivet finns några få handlingar – främst brev - bevarade efter Herlog Linder.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1996-11-11