Handskrift 40I. Lantmätaren Johan Erik Linders arkiv (1847-1912)

Johan Erik Linder var son till Johan Albert Linder och barnbarn till J.A. Linder. Han utbildade sig till lantmätare och arbetade först i Umeå och senare i Linköping där han blev förste lantmätare.

I Linders familjearkiv finns studiehandlingar, korrespondens, teckningar och familjehandlingar efter Johan Erik Linder.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1996-11-11