Handskrift 40J. Styrmannen Albert Linders arkiv (1849-1877)

Albert Linder var son till Johan Albert Linder. Han blev sjöman och avled 28 år gammal i gula febern på skeppet Hernösand på väg från Rio de Janeiro till New York.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1996-11-11

Förteckning