Handskrift 40K. Sjökaptenen Nils Hadar Ossian Linders arkiv (1853-1899)

Bild. Handskrift 40K

Nils Hadar Ossian Linder

Ossian Linder var son till lantmätaren Johan Albert Linder.
Han gick till sjöss i unga år och blev sjökapten. Under 1890-talet vistas han i USA och reser 1898 till Alaska som guldgrävare. Han avlider där i februari 1899.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1996-11-11

Förteckning