Handskrift 40L. Kapten Theodor Linders arkiv (1856-1909)

Theodor Linder var Johan Albert Linders yngste son. Han var kapten vid Västerbottens regemente samt kommissionslantmätare. Flyttar från Umeå till Skellefteå under 1890-talet. Avlider I Skellefteå 1909.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1996-11-11

Förteckning