Handskrift 40M. Lantmätaren Herlog Robert Linders arkiv (1843-1916)

Herlog Robert Linder var son till J.A. Linder i hans tredje gifte med Carolina Ulrika Dyhr. Herlog Robert Linder utbildade sig till lantmätare och blev kommissionslantmätare i Umeå och senare förste lantmätare i Nyköping.

Arkivet upprättat av Göran Larsson 2014-05-27

Förteckning