Handskrift 41. Författarinnan Frida Åslunds arkiv (1879-1937)

Bild. Handskrift 41

Frida Åslund
(Bild: Foark 41:18)

Främst gjorde Frida Åslund sig känd genom ett flitigt skriftställande och medarbetade i flera tidskrifter. Hon författade ett flertal romaner och folklivsskildringar.

I böckerna finns autentiska detaljer, som fortfarande lockar till igenkännande pusselläggning för dem som känner till Umeå förr och nu. Hennes författarskap behandlar bl.a. barndomens Umeå på 1880-talet.

Förteckning