Handskrift 42. Landshövding Gustaf Lorentz Munthes arkiv (1809-1889)

Bild. Handskrift 42

Gustaf Lorentz Munthe

Gustaf Lorentz Munthe föddes i Stockholm 1809

Efter en karriär i Stockholm på bl a kammarkollegiet och finansdepartementet blev han Landshövding i Västerbottens län 1856-1864 för att sedan fortsätta som landshövding i Kronobergs län 1864-1875.

Digitaliserat innehåll:
Fotografialbum innehållande porträtt av större delen av Västerbottens läns ämbets- och tjänstemän. Överlämnat till landshövding Munthe 1865 av landssekreterare C Johan Cygnaeus.

Förteckning