Utförlig arkivinformation

Handskrift 42. Landshövding Gustaf Lorentz Munthes arkiv (1809-1889)

Bild. Handskrift 42

Gustaf Lorentz Munthe

Gustaf Lorentz Munthe föddes i Stockholm 1809, föräldrarna var kammarrättsrådet Carl Christoffer Munthe och Beata Lovisa Drake af Hagelsrum.

Efter en karriär i Stockholm på bl. a. kammarkollegiet och finansdepartementet blev han 1856 landshövding i Västerbottens län. Hans landshövdingeperiod varade fram till 1864 då han lämnade Umeå och Västerbotten för att fortsätta som landshövding i Kronobergs län 1864-1875.

Gustaf Lorentz Munthe var sedan 1837 gift med Frédérique Heerman. Han avled i Stockholm 1889.

Handlingarna efter Gustaf Lorentz Munthe har 1980 överlämnats som gåva av lektor Gunilla Munthe, förmedlad av professor Magnus von Platen. Arkivet består av 1 volym

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1992-12-15