Handskrift 43B: Skolmästare Carl Gustaf Bernhard Alenius arkiv (1744-1790)

Brev till Carl och Andreas Alenius

Carl Gustaf Bernhard Alenius föddes den 16 februari 1744 och gick även han i skola i Piteå och Härnösand för att sedan prästvigas år 1773. Han blev därefter skolmästare i Lycksele och avled där 1790, "dränkte sig i Hällforsen uti ängslan". Arkivet innehåller hans prästed och några brev från föräldrarna.

Vid uppordnandet av det Linderska familjearkivet påträffades spridda handlingar med proveniens från Anders och Carl Gustaf Bernhard Alenius, söner till kyrkoherden Anders Alenius i Arvidsjaur och morbröder till Johan Anders Linder, samt från Carl Gustaf Bernhard Alenius son Carl Fredric. Dessa handlingar har ordnats som separata arkiv (Handskrift 43A-C)

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1996-03-05