43C: Korrespondens

KONCEPT TILL MYNDIGHETSSKRIVELSER
Till herr prosten 31/12 1838, u å
Till Konungen, nådeansökan om att återfå prästämbetet 1840 (4 exemplar)
Till Direktionen i Svenska Missionssällskapet 1841, u å

ÖVRIGA KONCEPT
Till lektor Berlin, Härnösand, 1846 24/12, u å
Utan mottagare och år

BREV FRÅN
Isak Grape, Piteå, 19/10 1846, 23/1 1847
H A Hasselhuhn, Degerfors, 18/3 1851
J A Linder, Umeå 28/11 1841
C H Nyberg, Stockholm 17/8 1841
Anders Sidner, Stockholm 15/1 1841
J W Vincent, Täfteå, 12/12 1846
Jonas Ångman, Hammerdal, 1/2 1841
Tillkännagivande av kyrkoherde P O Grönlunds bortgång 8 juli 1846 och inbjudan till hans jordfästning 20/9 1846

Ingår i vol. 43C:1