43C: Personliga handlingar

BETYG OCH INTYG
Betyg över meddelad barnaundervisning 1827 - 1839, spridda år. Avskrifter
Räkning på meddelad undervisning i Hammerdal 1840
Överenskommelse om undervisningsuppdrag i Nätra 1843
Ansökan till skollärarebefattningen i Dorotea församling 1848
Intyg om korrekturläsning av lapska psalm- och evangelieboken 1849

EKONOMISKA HANDLINGAR
Räkning på meddelad undervisning i Hammerdal.
Ingår bland betyg
Diverse räkenskaper och anteckningar u å , 1841 - 1845 spridda år

ÖVRIGA PERSONLIGA HANDLINGAR
Testamente 28/1 1852
Bouppteckning 17/5 1852
Utdrag ur häradsrättens protokoll avseende bevakning av testamente 3/11 1852

Ingår i Vol 43C:1