Handskrift 44. Kyrkoherde Yngve Bohmans klipparkiv (1910-1995)

Yngve Bohman medarbetade i ett stort antal tidningar. Hans artiklar spänner över ett vitt fält från rent skönlitterära bidrag och bokrecensioner till inlägg i den kyrkliga debatten och aktuell dagspolitik.

Yngve Bohman var en uppskattad skribent och debattör i ett stort antal tidningar och tidskrifter alltsedan ungdomsåren. Det klipparkiv, som här förtecknas, innehåller hans publicerade bidrag i kronologisk ordning alltifrån 1936 - 1993. De nio klippböckerna har han själv ordnat och artiklarna är noggrant lokaliserade och daterade. Samlingen kan därför med stor sannolikhet sägas vara helt komplett.

Förteckning