Handskrift 45. Professor Olof Östergrens arkiv (1874-1963)

Ur Östergrens kortkatalog.

Stiftelsen Seth M Kempes Minne förvärvade 1956 boksamlingen efter språkvetaren professor Olof Östergren (1874-1963). 1968 donerades boksamlingen till Umeå universitetsbibliotek där den idag återfinns bland bibliotekets specialsamlingar.

Östergrensamlingen består av ca 25.000 titlar och innehåller företrädesvis svensk och nordisk språkvetenskap och äldre svensk skönlitteratur. Utöver detta rymmer samlingen åtskilligt inom andra ämnesområden, såväl svensk som utländsk litteratur.

Till boksamlingen hör en handskriven kortkatalog (46 kapslar) som idag förvaras vid Forskningsarkivet. Katalogen till Östergrens boksamling är numera digitaliserad och sökbar via vår webb. Sök online i Östergrens samling.

Förutom Östergrens kortkatalog återfinns i handskrift 45 även en samling handskrifter som inhandlats av Östergren samt enstaka personliga handlingar och släkthandlingar.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2010-03-10