Utförlig arkivinformation

Handskrift 46. Utrikespolitiska institutets kalendarium 1939-1946


Samlingen innehåller uppskattningsvis c:a 10.000 kort. Korten är försedda med rubrik som anger innehåll, samt uppgift om källan. Varje kort är försett med datum och dessa är uppställda månadsvis.

Utrikespolitiska institutets kalendarium perioden 1. 9. 1939 - 31. 12. 1946 innehållande sammanfattningar av telegram från Tidningarnas telegrambyrå rörande utrikesnyheter från TT. Bl a finns där telegram om den politiska och militära händelseutvecklingen, ledande politikers tal, kommunikéer från regeringar och militära myndigheter i de krigförande staterna, Sverige samt andra länder.

Materialet tillställdes olika myndigheter och tidningar. Fr. o. m. 1947 utges kalendariet i tryckta årsböcker.