Handskrift 48. Professor Herman Diamants arkiv (1918-2013 )

Professor Herman Diamant föddes i Stockholm 1918. Han var professor i oto-rhino-laryngologi vid Umeå universitet och överläkare vid öron-näs- och halskliniken vid Umeå lasarett åren 1962 - 1984. Dessutom fungerade han som chefsläkare för Umeå regionsjukhus fr o m 1978. Han var ordförande i Akademiska föreningen och ledamot av stadsfullmäktige och kulturnämnden för folkpartiet.

Herman Diamant överlämnade 1995 en klippsamling till Forskningsarkivet. Den innehåller till största delen klipp ur lokalpressen (Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad) från tidsperioden 1962 - 1982. Artiklarna rör framförallt Umeå universitet men behandlar också sjukvårdsfrågor.

Tilläggsleveransen (2012) som också är en gåva innehåller en volym personliga handlingar, alfabetiskt och kronologiskt ordnad korrespondens. Några volymer handlingar rörande arkivbildarens verksamhet, arbetsmaterial om författare och medicinare samt slutligen en volym med Herman Diamants publikationer.

Arkivet omfattar ca 2 hyllmeter och är fritt tillgängligt för forskning.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1997-10-15 och Anders Johansson 2015-09-22