Digitaliserat material

Handskrift 50A. Svenska missionssällskapets arkiv (1835-1969)