Utförlig arkivinformation

Handskrift 50A. Svenska missionssällskapets arkiv (1835-1969)


Delar av arkivet efter Svenska missionssällskapets verksamhet i Lappmarken tillfördes Forskningsarkivet som donation från Luleå stiftsbibliotek hösten 1986. Ombud för överlämnandet var prosten Sven Hansson i Umeå. Arkivet utgörs av material från den samiska verksamhet, som utgick från Svenska missionssällskapet. Det gällde verksamheter som skolor, barnhem, åldringsvård, nödhjälp och inte minst mission bland det samiska folket i norra Sverige - Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län. Föreningen bildades 1835. Från och med 1961-07-01 benämns föreningen Svenska missionssällskapet kyrkan och samerna. Föreningen upplöstes 2001 men lever i viss mån kvar i Stiftelsen Missionssällskapet Kyrkan och Samerna, med säte i Luleå.

Handskrift 50 Svenska missionssällskapets arkiv är fr.o.m. 2012 omordnat och nyförtecknat. Arkivalier som tidigare satt i arkivpärmar har förts in i arkivkartonger. Ur det tidigare ordnade arkivet har nu utbrutits fem föreningar (50A-E) som förtecknats som egna arkivbildare.
Se organisationsmodell för Svenska Missionssällskapet.

Handskrift 50A består av volymer som berör skolverksamheten exempelvis olika typer av liggare över elever. Här återfinns även nödhjälpshandlingar, fastighetshandlingar, manushandlingar m.m.. En omfattande serie bestående av K.G. Beronius donation av Mariedals egendom, (Tibble) Uppsala län.  Räkenskapsserierna består till stor del av kassaböcker och verifikat som berör skolor och ålderdomshem som låg under Missionssällskapets förvaltning. Den största delen av Svenska missionssällskapets arkiv finns på Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning. Där finns bland annat protokollen 1835-1942, handlingar 1852-1975, kassaböcker 1835-1963.

Som historisk bakgrund hänvisas till följande böcker och artiklar i urval:
Bengt Sundkler. Svenska missionssällskapet 1835-1876 : missionstankens genombrott och tidigare historia i Sverige. 1937
Stig Hellsten.  Kyrkan och samerna. Utg. av Svenska Missionssällskapet Kyrkan och samerna i anledning av dess 150-åriga tillvaro. 1985.
Ingwar Åhrén. Änge : lappbarnhem - sameskola 1885-1985. 1985
Sten Henrysson & Johnny Flodin. Samernas skolgång till 1956. (Spec. Källor och litteratur sid. 62 och ff.)  SCRIPTUM Nr. 35 Rapportser. Utg. av Forskningsarkivet 1992.
Catarina Lundström. Kvinnligt-manligt, samiskt-svenskt : om kvinnors mission i fjällvärden. Genus i historien Genusmaraton 2007: Mittsveriges genusforskare på frammarsch. 2007

Arkivet upprättat av Cuno Bernhardsson, 2011-05-09