Utförlig arkivinformation

Handskrift 50B. Femöresföreningens arkiv (1864-1931)

Bild. Handskrift 50B

Femöresföreningen, (e.g. Femöresföreningen för inrättande av barnhem i Lappland), bildades i Stockholm 1864-04-06.  ” Ledamot af föreningen är hvar och en, som erlagt 5 öre i veckan under ett års tid och därefter fortfarande betalar den föreskrifna veckoafgiften”.  Insamlade medel skulle bland annat gå till ”lapska” barnhem i Lappland, Jämtland och Härjedalen.

Femöresföreningen underhöll bl. a. barnhemmen i Bäsksele (Vilhelmina), Karesuando, Änge (Undersåker). Samt även de ”lapska” missionsskolorna Laxsjö, Undersåker. Initiativtagare och grundare var pastorn vid Franska reformerta kyrkan i Stockholm, schweizaren Henri Roehrich.
Föreningen likviderades 1931-07-01 och de tillgångar som då fanns i föreningen övergick till Svenska missionssällskapet som man sedan starten på 1860-talet haft ett nära samarbete med.

Ytterligare ett större arkivmateriel som berör/tangerar Femöresföreningen är det som finns vid Stockholms stadsarkiv, som ingår i Högre lärarinneseminariets arkivbildning. Där finns serien med beteckning: Ö 1 B  Seminarieelvernas hjälpfonds handlingar (”Femöresföreningen”) med bland annat protokoll, förteckningar, stadgar från 1860-talets slut. Noteras kan också att Femöresföreningen stöttades av det på under 1850-talet framväxande Svenska Baptistförbundet.

Arkivet upprättat av Cuno Bernhardsson, 2012-07-31