Digitaliserat material

Handskrift 50C. Föreningen lapska missionens vänner (1880-1934)

Protokoll
Protokoll: 1. Protokoll 1880‐1888
Liggare och register
Medlemsmatrikel: 1. Matrikel
Ämnesordnade handlingar
Resedagböcker: 1. Resedagbok 1880
Resedagböcker: 2. Resedagbok 1880
Räkenskaper
Medlems‐ och uppbördsböcker: 1. Medlems‐ och uppbördsbok 1891‐1900 Landsorten
Medlems‐ och uppbördsböcker: 2. Medlems‐ och uppbördsbok 1894‐1911 Stockholm
Medlems‐ och uppbördsböcker: 3. Medlems‐ och uppbördsbok 1901‐1933 Landsorten
Medlems‐ och uppbördsböcker: 4. Medlems‐ och uppbördsbok 1912‐1933 Stockholm