Utförlig arkivinformation

Handskrift 50C. Föreningen lapska missionens vänner (1880-1934)


Lapska missionen vänner, bildades på Stockholms slott 1880-01-21. Prinssesan  Eugénie (1830-1889, Oskar I:s dotter ) var en av grundarna och stödjarna. Som grundare och tillskyndare räknas också Peter Fjellstedt (1803-1881) präst, missionär och författare.
Fjellstedt var under föreningens första år dess ordförande. Föreningens syfte var att enligt stadgarna (de första 1880) paragraf 2  ” … befrämja mission inom den svenska Lappmarken” samt ” ..att understödja Fjellstedtska skolan i Upsala vid hennes bemödande att utbilda sinnade och begåfvade, men medellöse ynglingar till det heliga predikoämbetet”.

Styrelsen skulle bestå ”af minst fyra damer och fyra herrar”. Föreningens medlemmar och stödjare var kvinnor från de vid tiden mest välbärgade inom aristokratin och näringsliv.

I Lannavaara ( i Jukkasjärvi församling, numera Kiruna kommun) fanns sedan 1883 ett barnhem och en skola, elevantalet omkring 1910 var ca. 50 samiska barn.
I början av 1930-talet togs beslutet att låta uppföra en ”minneskyrka” i Lannavaara över Prinssesan Eugénie, den invigdes 1934 och renoverades 1973. Kyrkans byggnadshandlingar ingår i nedan arkivbildning.

Föreningen lapska missionens vänner likviderades vid årsmötet 1934-05-12, de tillgångar som då fanns i föreningen övergick till Svenska Missionssällskapet, som man sedan starten på 1880-talet haft ett nära samarbete med.

Arkivet upprättat av Cuno Bernhardsson, 2012-10-31