Utförlig arkivinformation

Handskrift 50D. Samernas folkhögskolas arkiv (1942-1967)

Samernas folkhögskola bildades 1942. Skolan hade under terminerna åren 1942-1943 undervisning i Sorsele. Svenska Missionssällskapet är grundare. Från 1945 är Same Ätnam  en av huvudmännen. Från 1950 tillkommer SSR (Svenska Samernas Riksförbund) som ytterligare en huvudman.

I april 1972 lämnar Svenska Missionssällskapet organisationen för skolan, i samband med den organisationsförändring som då skedde bildades: Stiftelsen samernas Folkhögskola
Skolan drivs nu (2012) av Jokkmokks kommun, SSR och Same Ätnam. Skolan bytte 1999 till det nya namnet Samiskt utbildningscentrum, förkortas SUC.

Nedan arkivförteckning bygger på arkivhandlingar som har förvarats vid Luleå stiftsbibliotek och där ingått i Svenska Missionssällskapets arkiv. Vars arkiv överfördes 1986 till Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.
Huvudarkivet för Samernas folkhögskola förvaras vid Ájtte Svensk fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.
Relevant arkivmaterial finns också i Lennart Wallmarks arkiv som förvaras vid Ájtte arkivet.
Fortgående arkivbildningen från och med 1972 finns kvar hos arkivbildaren.
För ytterligare tillkomsthistoria med arkivbeskrivning gällande Samernas FH och arkivet i Jokkmokk
se:  http://www.ajtte.com/aja-arkiv-bibliotek/arkiv/

Arkivet upprättat av Cuno Bernhardsson, 2012-07-31