Handskrift 50A. Svenska missionssällskapets arkiv (1835-1969)

Delar av arkivet efter Svenska missionssällskapets verksamhet i Lappmarken tillfördes Forskningsarkivet som donation från Luleå stiftsbibliotek hösten 1986. Ombud för överlämnandet var prosten Sven Hansson i Umeå.

Arkivet utgörs av material från den samiska verksamhet, som utgick från Svenska missionssällskapet. Det gällde verksamheter som skolor, barnhem, åldringsvård, nödhjälp och inte minst mission bland det samiska folket i norra Sverige - Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län.