Handskrift 50B. Femöresföreningens arkiv (1864-1931)

Bild. Handskrift 50B

Femöresföreningen, (e.g. Femöresföreningen för inrättande av barnhem i Lappland), bildades i Stockholm 1864-04-06.  ” Ledamot af föreningen är hvar och en, som erlagt 5 öre i veckan under ett års tid och därefter fortfarande betalar den föreskrifna veckoafgiften”. 

Insamlade medel skulle bland annat gå till ”lapska” barnhem i Lappland, Jämtland och Härjedalen.

Förteckning