Handskrift 50E. Telegrafisternas missionsförenings arkiv (1896-1925)

Telegrafisternas missionsförening bildades i Stockholm 1896-10-29. Föreningen skulle stödja missionsarbete i bland annat Kina, men med åren kom man allt mer att inrikta sig på Lappland.

Hösten 1916 invigdes ”kyrkstuga” i Arjeplog. Föreningen likviderades 1925-11-12, de tillgångar som då fanns i föreningen överfördes till KMA:s (kvinnliga MissionsArbetare) ålderdomshem, Fjällgård i Undersåker Jämtland.

Arkivet upprättat av Cuno Bernhardsson, 2012-07-31

Förteckning