Handskrift 51. Gårdshandlingar rörande Baggböle nr 1 i Umeå socken

Bild. Handskrift 51

De juridiska handlingarna omspänner tidsperioden 1725 - 1845 och rör medlemmar av släkten Hansson som innehade hemmanet under denna tid.

Handlingarna har överlämnats till Forskningsarkivet i samband med leveransen av det Linderska familjearkivet.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 1998-04-21