52: Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet

Innehåll

Handlingar rörande författarverksamheten
Avtal, kontrakt, avräkningshandlingar, redovisningar och korrespondens angående bokutgivning
Handlingar rörande hedersdoktorat och litterära pris
Handlingar rörande litteraturprojekt och författarseminarier
Manuskript och texter insända till Sara Lidman för genomläsning och synpunkter
Manuskript och texter insända till Sara Lidman för genomläsning och synpunkter
Manuskript och texter insända till Sara Lidman för genomläsning och synpunkter
Handlingar rörande engagemang i Vietnamfrågan
Anteckningar från resa i Kina 1965.
Resedagböcker från Vietnam. 1972
Resedagböcker från Vietnam. 1974
Resedagböcker från Vietnam 1979
Intervjuer under resorna 1972 och 1979
Manuskript till anföranden, artiklar och texter 1965 - 1972
Manuskript till anföranden, artiklar och texter 1973 – 1979, 2000, u å
Manuskript till artiklar, texter, anföranden och radioprograminslag u å
Utkast till artiklar, texter och anföranden u å, 1967, 1972, 1978
Utkast till artiklar, texter och anföranden u å
Utkast och underlag till artiklar och anföranden och till Samtal i Hanoi
Utkast och underlag till artiklar och anföranden samt diverse anteckningar
Utkast och underlag till artiklar och anföranden samt diverse anteckningar
Utkast och underlag till artiklar och anföranden samt diverse anteckningar
Utkast och underlag till artiklar, texter och anföranden samt diverse anteckningar
Utkast och underlag till artiklar, texter och anföranden samt diverse anteckningar
Pressklipp
Vietnamesiska dikter, myter och skådespel
Handlingar rörande kemisk krigföring
Handlingar rörande Mekongprojektet
Diverse handlingar
Handlingar rörande United Nations Economic Commission for Asia and The Far East, ECAFE
Handlingar rörande Russelltribunalen
Handlingar rörande Jasongruppen
Handlingar rörande militära metoder i Vietnamkriget
Handlingar rörande Parisavtalet 27 januari 1973
Handlingar rörande Vietnam och Kambodja 1977 – 1984 spridda år, u å
Handlingar rörande Vietnam och Kambodja 1969, 1978 - 1980
Handlingar rörande Vietnam och Kambodja 1980 - 1981
Utländska tidningar
Utländska tidningar
Svenska tidningar
Svenska och utländska tidningar och tidskrifter
Kartor, affischer och vykort över Sydostasien 1969 – 1971, u å
Handlingar rörande oljeresurserna i Vietnam 1969 - 1975
Tidskriftsartiklar och småtryck
Handlingar rörande FNL-rörelsen i Sverige 1966 – 1975
Övriga handlingar rörande Vietnam 1946 – 2000 spridda år
Viet Nam Laquer paintings
Dong Ho’s folk paintings
Trong Dong Ngoc Lu
Handlingar rörande engagemang i olika miljöfrågor
Handlingar rörande allmänna miljöfrågor
Handlingar rörande Scan Link (motorvägsbygge mellan Uddevalla och Ljungskile)
Handlingar rörande skogspolitik och skogsmiljöfrågor
Handlingar rörande skogspolitik och skogsmiljöfrågor
Skogsbruks- och täckdikningsplaner avseende Missenträsk
Handlingar rörande växtgifter
Handlingar rörande fjällnära skogar och samefrågor
Handlingar rörande järnvägstrafiken
Karta över Sveriges järnvägar
Handlingar rörande kärnkraftsfrågan
Handlingar angående missförhållanden i arbetslivet
Handlingar rörande engagemang i andra samhällsfrågor
Handlingar rörande EG
Handlingar rörande Vattenfalls verksamhet i Porjus
Handlingar rörande fredsfrågor
Handlingar rörande bioteknik, transplantationsfrågor och Fosterdiagnostik
Handlingar rörande kronotorparnas villkor
Handlingar rörande kronotorparnas villkor
Handlingar rörande kronotorparnas villkor
Handlingar rörande byangelägenheter i Missenträsk
Handlingar rörande lokalhistoria i Jörns och Skellefteå socken
Handlingar rörande lokalhistoria i Skellefteåområdet
Handlingar rörande glesbygdsfrågor i allmänhet samt byahistoriker
Handlingar rörande underhållningsvåld och pornografi
Handlingar rörande underhållningsvåld och pornografi
Handlingar rörande USA:s krig i Irak