Handskrift 53. Bibliotekarie Kerstin Lundborgs bibliografiska excerpter rörande norrlandslitteratur

Ur handskrift 53,
ämnesområde Gåtor - Norrland

Excerptsamlingen innehåller uppgifter ur norrlandslitteratur som ordnats tematiskt och topografiskt efter de norrländska landskapen.