Handskrift 54. Musikdirektör Lennart Berggrens arkiv (1941-)

Lennart Berggren växte upp i Tulleråsen, Offerdals församling i Jämtlands län. Han utbildade sig under fem år vid Folkliga Musikskolan i Ingesund och tog 1965 en musikinstruktörsexamen med cello som huvudinstrument. Studierna fortsatte sedan vid musikhögskolan i Stockholm där han studerade cello och sång.
Lennart Berggren har sedan slutet av 1960-talet varit verksam vid ett flertal institutioner bl.a. som Regionintendent vid Rikskonserter med ansvar för verksamheten i Övre Norrland, direktör för musikstiftelsen Musik i Väst samt VD vid Hagegårdens musikcenter i Brunskog.
Vid fyra olika perioder, 1982-2000, var Lennart Berggren knuten till Statens kulturråd som utredare och byrådirektör. Han har även haft större sångsolistuppdrag samt varit musikproducent vid förlaget Proprius.

Lennart Berggrens arkiv består av tre volymer, främst kring hans utredningsverksamhet. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.