Avskrifter, släktutredningar, äldre förteckningar

Avskrift överlåtelsehandling av torplägenhet i Forsmo och Eds
socken (Elisabeth Olivia Sundin) 1867
Släktutredningar Helmer Osslund 1974, 1994-1995
Äldre arkivförteckningar till Helmer Osslunds arkiv 1989, 2011

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
55:2

Innehåll i volym 55:2

Personliga handlingar: Övrigt

Personliga handlingar: Handlingar efter släktingar och barn