Skisser, prislistor, utställningskataloger

Skissbok, diverse små skisser 1880-tal, odat.
Prislistor på tavlor  1911-1921, odat.
Utställningskataloger, visitkort, inbjudningar (egna) 1908-1938, odat.
Utställningskataloger, visitkort, inbjudningar (andras) 1932-1934, odat.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
55:8

Innehåll i volym 55:8

Handlingar rörande verksamheten: Egen konst och utställningar t.o.m. 1938