Skolhandlingar, pass, intyg m.m.

Uppsatsbok i svenska 1885-1886
Resepass, pass, inträdeskort  1910-1923
Adress- och anteckningsbok odat
Rekommendationsbrev och utmärkelser 1891-1938, odat.
Porträtt av Osslund, teckning av Emil Snellman 1915
Läkarutlåtanden, recept 1916-1935
Diverse noteringar och avskrift av Frödingdikt 1898, odat.
Bok- och inventarieförteckning (till bouppteckning?) odat.
Minnesgåvor i samband med Helmer Osslunds begravning 1938
Kopia av bouppteckning efter Helmer Osslund 1938

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
55:1

Innehåll i volym 55:1

Personliga handlingar: Ekonomiska handlingar

Personliga handlingar: Diverse personliga handlingar